Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteen tarkoitus on kuvata, miten Stichting Finnish Women’s Day Netherlands (‘Suomalaisen
Naisen Päivät -säätiö’, ‘Naisenpäivät’) käsittelee Naisenpäivien osallistujien ja yhteistyökumppaneiden
henkilötietoja. Naisenpäivät käyttää henkilötietoja Naisenpäivät-tapahtuman järjestämiseen liittyvien tehtävien
toteuttamiseen.

Rekisterinpitäjä:
Stichting Finnish Women’s Day Netherlands
KvK 61821144
www.naisenpaivat.nl
Yhteystiedot
e-mail: snpkomitea@gmail.com
℅ Finse Huis, ‘s-Gravendijkwal 64, 3014 EG Rotterdam

 

Rekisterin nimi

Ilmoittautumiset

 

Tietojen keräämisen perusteet ja käyttötarkoitus

Naistenpäivät kerää Naistenpäiville ilmoittautujien, esiintyjien ja mahdollisten muiden kumppaneiden
henkilötietoja kerran vuodessa järjestettävän Naisenpäivät-tapahtuman organisoimiseksi. Henkilötietoja
kerätään seuraavia käyttötarkoituksia varten:
• Osallistujien, järjestelytoimikunnan ja kumppaneiden rekisteröinti
• Osallistumismaksujen laskutus
• Kommunikointi sähköpostitse ja puhelimitse Naistenpäivät tapahtuman järjestämiseen liittyen
• Toiminnan kehittämiseksi toteutettavat kyselyt

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään vain tiedot, jotka ovat käyttötarkoituksen kannalta välttämättömiä. Rekisteri sisältää
henkilön perustiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten:
• Nimitiedot*
• Yhteystiedot (kotipaikkakunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)*
• Valokuva*
• Kokouspaketti jonka osallistuja valitsee
• Mahdolliset ruoka-allergiat tai muut osallistujan kannalta tärkeät huomioitavat asiat

*Varsinaista ohjelmalehtistä ei vuoden 2024 tapahtumaa varten julkaista vaan osallistujat esitellään
Naisenpäivien nettisivujen kautta pdf-tiedostossa, jonka saa auki ainoastaan osallistujille annetulla salasanalla.
Esittelyyn tulee osallistujan nimi, paikkakunta sekä valokuva. Osallistuja voi halutessaan erikseen kieltää
tietojensa julkaisun tässä listassa.

 

Henkilörekisterin tietolähteet

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Osallistujilta, toimikunnan jäseniltä ja yhteistyökumppaneilta itseltään sähköpostitse, lomakkeella,
puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla
• Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

 

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja rekisterissä vain niin kauan kuin se on käyttötarkoitusta varten tarpeellista ja/tai niin
kauan kuin Naisenpäivät-säätiöön kohdistuvat lait ja säännökset edellyttävät.

 

Henkilötietojen käsittelijät

Naisenpäivien järjestelytoimikunnan jäsenet saavat käsitellä henkilötietoja. Tietoja käsitellään ja säilytetään
voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Tietojen luovuttaminen

Naisenpäivät ei myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

 

Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (cookies) ja muiden vastaavien tekniikoiden,
kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Evästeiden avulla Naisenpäivät voi tunnistaa selaimesi ja
käyttää tietoa esimerkiksi sivuston käytön analysointiin ja edelleen sivuston kehittämiseen. Kaikki kerätty tieto
on anonyymiä, eikä sitä voida liittää tiettyyn henkilöön.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkastaa, oikaista ja poistaa itseään koskevat tiedot.

 

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin ja rekisteröity voi pyytää
Naisenpäiviä korjaamaan virheelliset tiedot.

 

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Naisenpäiviä poistamaan hänen tietonsa ilmoittamalla siitä kirjallisesti
snpkomitea@gmail.com. Pyyntö käsitellään viipymättä ja tiedot poistetaan viimeistään säilytysvelvoitteiden
täytyttyä.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Naisenpäivät kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää sen vuoksi oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.